fbpx

Vi hjälper dig med överlåtelsebesiktning i Luleå

Ska du köpa eller sälja en fastighet och behöver hjälp med överlåtelsebesiktning i Luleå? Då är det oss på SRB du ska ta hjälp av.

Vare sig du är köpare eller säljare vill du garanterat undvika kostsamma överraskningar efter det att fastighetsaffären är fullbordad. Gör en överlåtelsebesiktning för att minimera risken för framtida tvister.

Anlita en professionell och erfaren besiktningsman för överlåtelsebesiktning. Besiktningsmännen hos oss på SRB är godkända och arbetar enligt SBR-modellen.

Vad är en överlåtelsebesiktning?

En överlåtelsebesiktning är en noggrann byggnadsteknisk undersökning av byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Besiktningen görs för att fastställa fastighetens skick i samband med en försäljning – en överlåtelse.

SRB utför överlåtelsebesiktningar i Luleå.

såhär går besiktningen till:

Besiktningsmannen går igenom relevanta handlingar som säljaren har; till exempel ritningar, bygglov och tekniska beskrivningar.

Nästa steg är att i samtal med säljaren få sådana upplysningar som inte framgår av dokumentationen. Det kan röra underhåll, renoveringar, skador eller liknande.

Därefter genomförs en okulär besiktning, besiktningsmannen undersöker alla synliga, tillgängliga ytor i fastigheten.

Undersökningen omfattar byggnadens alla rum, förråd, källare, vind, balkong, garage, fasad, tak och mark i direkt anslutning till huset.

Besiktningsmannen bedömer också om fastigheten har påtagliga riskkonstruktioner, som inte syns och inte framkommit vid okulärbesiktningen.

En skriftlig rapport sammanställs

Efter genomförd överlåtelsebesiktning i Luleå sammanställer besiktningsmannen ett skriftligt utlåtande som beskriver fastighetens byggtekniska skick och risker.

Besiktningsmannen kan också föreslå fortsatt teknisk utredning avseende sådana förhållanden som inte kunnat säkerställas vid okulärbesiktningen.

Vad omfattas inte av överlåtelsebesiktningen?

  • Mark som inte har ett omedelbart samband med byggnaderna på fastigheten ingår inte.
  • Installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, skorsten eller eldstad ingår inte heller.
  • Vidare ingår inte undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden.
  • Provtryckning, radonmätning, fuktmätning och invändig inspektion av oljetank är exempel på undersökningar som inte ingår.

Kontakta oss för en trygg fastighetsaffär

Våra erfarna och av SBR godkända besiktningsmän arbetar för en trygg fastighetsaffär, för alla inblandade parter. Kontakta oss för överlåtelsebesiktning i Luleå – vi svarar mer än gärna på alla dina frågor och funderingar.

Kontakta oss