fbpx

Luftflödesmätning

För att undvika problem som kan uppstå till följd av under- och övertryck i fastigheter är det viktigt med rätt luftvolym Vi utför luftflödesmätning för att säkerställa att från- och tilluften är korrekt inställd, i de fall det inte är det justerar vi flödet. I en fastighet med för stort undertryck finns risk för att dålig och förorenad luft kommer in i huset. Ett för stort övertryck kan i sin tur leda till fukt pressas in i rummet från skalets konstruktion.